نویسنده = غلامزاده زهره جزءوزیری عطیه کاردان محمدرضا داوری امین باورنگین الهام گلشنیان محدثه یوسفی علی علوی مسیح کاظمی دستجردی محسن
تعداد مقالات: 1

1 امکان سنجی تولید Co60 با استفاده از روش پرتودهی هدف های اکسید نیکل و اکسید مس در راکتور تحقیقاتی تهران
غلامزاده زهره جزءوزیری عطیه کاردان محمدرضا داوری امین باورنگین الهام گلشنیان محدثه یوسفی علی علوی مسیح کاظمی دستجردی محسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (551.44 K)