نویسنده = ترابی میرزایی احسان وثوقی ناصر
تعداد مقالات: 2

1 استفاده از روش گسستهسازی مستقیم برای حل معادلات همبستگی یک بعدی غیروابسته به زمان
ترابی میرزایی احسان وثوقی ناصر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)

2 استفاده از روش گسستهسازی مستقیم برای حل معادلهی ترابرد یک بعدی پایا به همراه بررسی حساسیت پاسخ نهایی به درجهی روش SN و شبکهبندی
ترابی میرزایی احسان وثوقی ناصر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1013.7 K)