نویسنده = رستمی فرد داریوش میرزایی حمیدرضا امراللهی رضا محسنی ملیکا کاظمی مسلم ایرجی داود اسدنژاد رضا قاسمی مریم
تعداد مقالات: 1

1 طراحی و ساخت پروب لانگمویر سه تایی برای اندازه گیری پارامترهای پلاسمای توکامک تابان
رستمی فرد داریوش میرزایی حمیدرضا امراللهی رضا محسنی ملیکا کاظمی مسلم ایرجی داود اسدنژاد رضا قاسمی مریم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (830.96 K)