نویسنده = زهرا راعیدهقی خورسندی جمشید جهانفرنیا غلامرضا رعنا سلیمی مختاری جواد
تعداد مقالات: 1

1 اندازهگیری شار نوترون راکتورمینیاتوری چشمه نوترون اصفهان با استفاده از آشکارساز ردپای هستهای میکا
زهرا راعیدهقی خورسندی جمشید جهانفرنیا غلامرضا رعنا سلیمی مختاری جواد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.31 MB)