نویسنده = هادی شهابی نژاد ناصر وثوقی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تاثیر چگالی، رطوبت و ضخامت نمونه بر طیف آشکارساز در سیستمهای تحلیلگر گامای آنی سیمان
هادی شهابی نژاد ناصر وثوقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (541.3 K)