نویسنده = نقوی دیزجی داود رمضانی ایمان غفرانی محمدباقر
تعداد مقالات: 1

1 رویکرد جدید در اصل دفاع عمقی و تأثیر آن بر ایمنی نیروگاههای هستهای، پس از حادثه فوکوشیما
نقوی دیزجی داود رمضانی ایمان غفرانی محمدباقر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)