نویسنده = احمدی گنجه زهرا اسلامی کلانتری محمد
تعداد مقالات: 2

1 شبیهسازی طیف دو طرفه بهینه شده جهت استفاده در روش درمانی BNCT
احمدی گنجه زهرا اسلامی کلانتری محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (836.33 K)

2 بررسی استفاده از کندکننده ترکیبی در مجموعهی شکل دهندهی طیف جهت استفاده در روش درمانی BNCT
احمدی گنجه زهرا اسلامی کلانتری محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (490.73 K)