نویسنده = نفیسه یزدانی محمدمهدی فیروزآبادی مهدی زنگیان
تعداد مقالات: 2

1 رهیافتی برای انتخاب چشمه فوتونوترون مناسب با استفاده از پرتو الکترون انرژی بالا در راکتورهای ADS
نفیسه یزدانی محمدمهدی فیروزآبادی مهدی زنگیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.5 MB)

2 محاسبه پارامترهای نوترونی قلب راکتور زیربحرانی تریگا با چشمه فوتو- نوترونی
نفیسه یزدانی محمدمهدی فیروزآبادی مهدی زنگیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.43 MB)