نویسنده = محسندخت مسعود جمشیدی محمدجواد
تعداد مقالات: 1

1 آنالیز قابلیتاطمینان سیستمهای ایمنی Passive واحدهای 2 و 3 نیروگاه هستهای بوشهر و تاثیر آنها در پیشگیری از ذوب قلب ناشی از حادثه LOCA در مطالعات PSA
محسندخت مسعود جمشیدی محمدجواد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)