نویسنده = شوهانی سارا کاردان اعظم
تعداد مقالات: 1

1 پدیدهی چند شکلی در ایزوتوپهای پولونیوم با A=190تا A=200
شوهانی سارا کاردان اعظم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (839.17 K)