نویسنده = محمد حسن جلیلی بهابادی مرتضی خسروی
تعداد مقالات: 1

1 حل معادله پخش نوترون به روش بسط نودال بر پایه روش تسریع CMFD
محمد حسن جلیلی بهابادی مرتضی خسروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.38 MB)