نویسنده = شادمان محمد مهدی یوسفی نسب صادق صفدری سیدجابر ملاح محمد حسن خواجه نوری مسعود امینی الهام
تعداد مقالات: 1

1 مدلسازی پمپ مولکولی یک سانتریفیوژ گازی با شیار مستطیلی به روش ساوادا
شادمان محمد مهدی یوسفی نسب صادق صفدری سیدجابر ملاح محمد حسن خواجه نوری مسعود امینی الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (979.64 K)