نویسنده = غضنفری ولیاله صالحی علی اکبر کشتکار علیرضا صفدری سید جابر شادمان محمد مهدی عسکری محمدحسین امینی الهام
تعداد مقالات: 1

1 شبیهسازی عددی تأثیر سرعت دیواره بر جریان گاز درون یک سانتریفیوژ گازی
غضنفری ولیاله صالحی علی اکبر کشتکار علیرضا صفدری سید جابر شادمان محمد مهدی عسکری محمدحسین امینی الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (780.03 K)