نویسنده = معینی رودبالی حامد حسینی سید ابوالفضل
تعداد مقالات: 1

1 شبیه سازی گزینشگر سرعت نوترون چند پره ای با استفاده از نرم افزار McStas
معینی رودبالی حامد حسینی سید ابوالفضل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (724.21 K)