نویسنده = فاطمه منصورزاده علی اصغر قربانپور خمسه سید جابر صفدری علی نوروزی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی پارامتر *M و 0? بر عملکرد آبشار مدل Q به منظور جداسازی ایزوتوپهای پایدار
فاطمه منصورزاده علی اصغر قربانپور خمسه سید جابر صفدری علی نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.68 MB)