نویسنده = خروجی ایمانی مرتضی کشتکار علیرضا رشیدی عباس صفدری سید جابر کریمی ثابت جواد ملاح محمد حسن نوروزی علی
تعداد مقالات: 1

1 جداسازی ایزوتوپ زنون 124 با استفاده از زنجیره غیر متداول مربعی در حالت تک
خروجی ایمانی مرتضی کشتکار علیرضا رشیدی عباس صفدری سید جابر کریمی ثابت جواد ملاح محمد حسن نوروزی علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (898.33 K)