نویسنده = سیده لیلا میرمحمدی محمد حسن ملاح رضوان ترکمان سیدجابر صفدری
تعداد مقالات: 3

1 بررسی اثر پارامترهای عملیاتی روی ضرایب جریان برگشتی فاز پیوسته و پراکنده برای طراحی یک ستون ضربهای افقی از نوع سینی دار در فرآیند دفع اورانیوم از آلامین 336
سیده لیلا میرمحمدی محمد حسن ملاح رضوان ترکمان سیدجابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (712.17 K)

2 تعیین سینتیک واکنش عریان سازی اورانیوم از فاز آلی ) آلامین 333( بارگذاری شده از محلول فروشویی شده بندرعباس در ستون قطره منفرد
سیده لیلا میرمحمدی محمد حسن ملاح رضوان ترکمان سیدجابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (839.27 K)

3 مقایسه عریان سازی اورانیوم از آلامین333 بارگذاری شده بوسیله محلول سنتزی با دو عریان ساز اسیدی
سیده لیلا میرمحمدی محمد حسن ملاح رضوان ترکمان سیدجابر صفدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (793.54 K)