نویسنده = فرزانه اعزازی سیدجابر صفدری محمد حسن ملاح جواد کریمی ثابت علی نوروزی عادل محمودیان
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه عملکرد زنجیره متداول نسبت فراوانی تطبیق یافته و زنجیره شبکه ای نسبت فراوانی تطبیق یافته در جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریم
فرزانه اعزازی سیدجابر صفدری محمد حسن ملاح جواد کریمی ثابت علی نوروزی عادل محمودیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (930.32 K)