نویسنده = شریفی بهادر نادری داریوش
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه سطح مقطع گیراندازی و همجوشی برای هسته ی فوق سنگین ????????????
شریفی بهادر نادری داریوش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (663.35 K)