نویسنده = اعرابی جشوقانی پیمان خرسندی مجید فقهی سیدامیرحسین
تعداد مقالات: 1

1 تشخیص دبی آب و هوا، مستقل از تغییرات دمایی در جریان دوفازی با استفاده از تکنیک تضعیف پرتوهای گاما و شبکه عصبی مصنوعی
اعرابی جشوقانی پیمان خرسندی مجید فقهی سیدامیرحسین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (983.6 K)