نویسنده = غفاری علیرضا کاظم زاده زهرا
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی پرتوگیری مخاط دهان به روش دزیمتری غیر مستقیم در CT Brain کودکان زیرپنج سال
غفاری علیرضا کاظم زاده زهرا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (677.18 K)