نویسنده = علیپور میثم خردمند سعدی محسن روحانی علیاکبر
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه اثر CdO ،B4C و BN به عنوان گویهای جاذب نوترون در طراحی حفاظ بتنی برای چشمه Am-Be241 با استفاده از کد MCNP4C
علیپور میثم خردمند سعدی محسن روحانی علیاکبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)