نویسنده = سارا شوریان حمید جعفری سید امیرحسین فقهی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی و محاسبه جریان نشتی دیود سیلیکونی در معرض تابش پروتونهای فضایی با استفاده از تغییرات طول عمر حامل ها
سارا شوریان حمید جعفری سید امیرحسین فقهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (867.23 K)