نویسنده = امیرخانی دهکردی محمدامین ضحاکیفر فاضل یوسفی نسب صادق
تعداد مقالات: 1

1 اندازه گیری ناخالصی و محاسبه ی دز بازتابنده ی راکتور تحقیقاتی تهران برای تست خمش
امیرخانی دهکردی محمدامین ضحاکیفر فاضل یوسفی نسب صادق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (754.14 K)