نویسنده = میرشکاری سعید علیعسگریان محمد هتچ دیوید
تعداد مقالات: 1

1 بررسی وابستگی ترابرد گرما وذرات ناشی از مد الکترون بهدامافتاده به پارامترهای مختلف پلاسما و توکامک با استفاده از کد جنبشی-چرخشی GENE
میرشکاری سعید علیعسگریان محمد هتچ دیوید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)