نویسنده = یوسفی تاجانی سبحان طاهرپرور پیوند
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی پارامترهای دُُزیمتری چشمه براکیتراپی ایریدیوم-192، 1Nucletron mHDR-v در بافتهای چربی و پروستات به وسیله کد مونتکارلو GATE
یوسفی تاجانی سبحان طاهرپرور پیوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (644.8 K)