نویسنده = ولی خانی مهدی حبیبی مرتضی ایرجی داوود
تعداد مقالات: 1

1 افزایش بهره نوترون از طریق بهبود همگرایی باریکه یون های چشمه نوترون پایروالکتریک
ولی خانی مهدی حبیبی مرتضی ایرجی داوود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (941.73 K)