نویسنده = قناعتیان جبذری پوریا پیروزمند احمد حداد کمال زره پوش محمدرضا
تعداد مقالات: 1

1 آنالیز عدم قطعیت پارامترهای مدل خرابی با منشأ مشترک و ارزیابی اثر آن بر روی معیار ریسک LOCA در حوادث CDF
قناعتیان جبذری پوریا پیروزمند احمد حداد کمال زره پوش محمدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)