نویسنده = موفق محمد عباسی محمدرضا
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تغییرپارامترهای ترموهیدرولیکی سوخت و سیال خنک کننده در هنگام استفاده از سوخت دوگانه دی اکسید توریوم و اورانیوم در راکتورهای SMR
موفق محمد عباسی محمدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (841.18 K)