نویسنده = چامه سرا فهیمه شیرانی احمد مختاری جواد عمید حسام
تعداد مقالات: 1

1 تعیین غلظت اورانیوم در سنگ معدن اورانیوم با استفاده از نوترونهای تأخیری در راکتور مینیاتوری چشمه نوترون اصفهان) MNSR(
چامه سرا فهیمه شیرانی احمد مختاری جواد عمید حسام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (594.04 K)