نویسنده = امیرزاده فاطمه کاردان اعظم
تعداد مقالات: 1

1 شکل و رفتار ایزوتوپهای سرشار از نوترون هافنیوم در اسپینهای مختلف
امیرزاده فاطمه کاردان اعظم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)