نویسنده = زره پوش محمدرضا پیروزمند احمد حداد کمال قناعتیان جبذری پوریا
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی برمبنای ریسک AOT وSTI برای سیستم ECCS راکتور هستهای LOCA در حوادث VVER-1000/446
زره پوش محمدرضا پیروزمند احمد حداد کمال قناعتیان جبذری پوریا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (891.46 K)