نویسنده = غلامیان فرشید فیروزآبادی محمد مهدی
تعداد مقالات: 1

1 اثر جذب هیدروژن بر روی سطح پالادیوم و سزیوم تحت شرایط واکنشهای هستهای انرژی پایین) LENR(
غلامیان فرشید فیروزآبادی محمد مهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (912.7 K)