نویسنده = وحیدیان محمد قربان زاده محمد حسینی سید ابوالفضل
تعداد مقالات: 1

1 شبیه سازی دوز جذبی تومور ملانوم چشمی در براکی تراپی با استفاده از کد کامپیوتری 4GEANT مبتنی بر روش مونتکارلو
وحیدیان محمد قربان زاده محمد حسینی سید ابوالفضل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (834.94 K)