نویسنده = مرشدیتوفیق محمد حسنزاده مصطفی اکبریحصار مرتضی
تعداد مقالات: 1

1 طراحی شبکه نگهدارنده جدید جهت افزایش ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از کد2.6. MCNPX
مرشدیتوفیق محمد حسنزاده مصطفی اکبریحصار مرتضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)