نویسنده = بیدختی پریسا کریمی شهری کیهاندخت
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثر حذف فیلتر هموارکننده دستگاه واریان C/D 2100 با باریکه MV 18 بر توزیع عرضی دز و میزان پراکندگی تابش با استفاده از کد مونت کارلو MCNPX
بیدختی پریسا کریمی شهری کیهاندخت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)