نویسنده = متانت پاآهو هادی ابراهیم گل مهدی آقایی احمد ذوالفقاری
تعداد مقالات: 1

1 ارایه روشهای عددی جهت تحلیل آبشارجداسازی چند جزئی برای ایزوتوپهای 6WF
متانت پاآهو هادی ابراهیم گل مهدی آقایی احمد ذوالفقاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.29 MB)