نویسنده = محمد سماواتیان مهدی شمسی کیومرث امیدی
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه میزان دقت نرم افزارهای طراحی درمان با الگوریتم های محاسبه دوز مختلف دررادیوتراپی ناحیه قفسه سینه
محمد سماواتیان مهدی شمسی کیومرث امیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (606.43 K)