نویسنده = علی اصغر قربانپور خمسه فاطمه منصورزاده سید جابر صفدری سجاد خوشهچین علی نوروزی
تعداد مقالات: 1

1 جداسازی ایزوتوپ 136-Xe در یک آبشار Q با استفاده از *M بهینه و بررسی تاثیر محل ورود خوراک
علی اصغر قربانپور خمسه فاطمه منصورزاده سید جابر صفدری سجاد خوشهچین علی نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (999.07 K)