نویسنده = مقدسیان نجمه قیصری روح اله و اسلامی زاده محمدهادی
تعداد مقالات: 1

1 محاسبات عمق مصرف سوخت راکتور1000VVER با مجتمع های سوخت نسل TVSA جهت استفاده در راکتورهای نسل آتی نیروگاه هسته ای بوشهر
مقدسیان نجمه قیصری روح اله و اسلامی زاده محمدهادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (907.67 K)