نویسنده = صدریه خواجو غزاله صالحی باروق مهدی
تعداد مقالات: 1

1 تعیین میزان فاکتور پراکندگی فانتوم با استفاده از شبیه سازی کد MCNP و راستی آزمایی با اندازه گیری تجربی
صدریه خواجو غزاله صالحی باروق مهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (753.5 K)