نویسنده = پیشبین نوشین سادات کیایی سید محمود یورتچی پروین الهی مجید شفاعی سیدرضا
تعداد مقالات: 1

1 توان تفکیک جرمی دام چهار قطبی پائول در محصورسازی یونهای گازی 6UF در اثر پتانسیل بار فضایی
پیشبین نوشین سادات کیایی سید محمود یورتچی پروین الهی مجید شفاعی سیدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (714.96 K)