نویسنده = بخشی مسعود سوری علی
تعداد مقالات: 1

1 سنتز کربن-گرمایی کاربید بور حاوی کربن آزاد ناچیز با کاربرد کاتالیزور منیزیم کلرید
بخشی مسعود سوری علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (810.29 K)