نویسنده = فرشته ساحلی ناصر وثوقی زعفر ریاضی فاطمه سادات رسولی هادی شهابینژاد
تعداد مقالات: 1

1 بررسی حساسیت روش آنالیز عنصری بافت به نوفه )نویز( طیف گاما با استفاده از طیف گاماهای آنی تولید شده در حین پروتون تراپی
فرشته ساحلی ناصر وثوقی زعفر ریاضی فاطمه سادات رسولی هادی شهابینژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (678.04 K)