نویسنده = برنجی اردستانی سمیرا دهقان بازخانه مهری
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثر پرتودهی گاما بر محتوای پیگمان لیکوپن و فنول کل، فعالیت آنتیاکسیدانی و کیفیت میکروبی تفاله گوجهفرنگی
برنجی اردستانی سمیرا دهقان بازخانه مهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)