نویسنده = نوری سحر خان بابائی بابک
تعداد مقالات: 1

1 مطالعهی ترابرد ذرات آلفا در افروزش پلاسمای سوخت دوتریم-تریتیم در گداخت محصورشدگی اینرسی به روش افروزش سریع
نوری سحر خان بابائی بابک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)