نویسنده = کارگریان آمنه حاجیشریفی کمال
تعداد مقالات: 1

1 بررسی پیشگرمایش پلاسمای همجوشی هستهای با استفاده از روش حل تحلیلی و شبیه سازی ذرهای دو بعدی پلاسما
کارگریان آمنه حاجیشریفی کمال
مشاهده مقاله | اصل مقاله (683.74 K)