نویسنده = اردلان فائزمهر مجید خرسندی حمید جعفری سید امیرحسین فقهی
تعداد مقالات: 1

1 اندازهگیری و مقایسه پاسخ نوری و پرتویی سه نوع دیود نوری PIN تجاری برای استفاده در یک سیستم مقطع نگاری پرتو ایکس
اردلان فائزمهر مجید خرسندی حمید جعفری سید امیرحسین فقهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (772.29 K)