نویسنده = دریاباری فهیمه سادات مسعودی سید فرهاد رسولی فاطمه سادات
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثر نحوه توزیع نانوذرات طلا در سلول بر فاکتور افزایش دوز در براکیتراپی تومورهای چشمی
دریاباری فهیمه سادات مسعودی سید فرهاد رسولی فاطمه سادات
مشاهده مقاله