نویسنده = مختاری فاطمه صبری هادی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تغییرات ضرایب باری موثر چهار قطبی برای زنجیره های ایزوتوپی Xe و Cd
مختاری فاطمه صبری هادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (846.38 K)